به نظرم ما انسان ها توی اصول و کلیات خیلی شبیه هم هستیم و
دوست دارم یه روز واقعا بفهمم که کسی نیستم. سخته ولی میشه...

(بلاگر، کمی گرافیست، علاقه مند به فیلم)

.....
....
...
..
.
در ره منزل لیلی که خطر ها است در آن
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی...ارادتمند...حسان