من اگه کاره ای بودم تعطیلات نوروز و تابستونو برمیداشتم به جاش اردیبهشت رو تعطیل میکردم
حیف این ماه که با استرس میانترم و سمینار میگذره

والا


پــ نــ:
چه ماه خوبیه!! :)