ای بابا پرسپولیسم که باخت.

از الآن تا دو سه ماه استقلالیا ولمون نمی کنن.!

عیب نداره در وض ما صدریم و قهرمان...

قبل از بازی به دوستای استقلالیم گفتم اگه ببیازیم تا آخر فصل باهاتون بحث نمی کنم تا قهرمان بشیم.

یه جورایی اونارو از سرم باز کردم(توجیه؟)


پــ نــ:
خوبه بعضی وقتا یه چیزایی رو هم پذیرفت و سریع دعوا نکنیم
مخصوصا توی بحث کردن هامون.