از پشت تریبون دلم عشق چنین گفت:

معشوق تو زیباست، قشنگ است، ملیح است!

اعضای وجودم همه فریاد کشیدند:

احسنت! صحیح است، صحیح است، صحیح است!!

ملک الشعرای بهار


تریبون


پــ نــ: چه شعر قشنگیه خداوکیلی!! :)
+دوستان شاید دیگه دوشنبه ها هم نتونم سر بزنم بازم از وب هایی که دنبال می کنم عذر می خوام :(