درویش فقیریم و در این گوشه دنیا
با نیک و بد خلق جهان کار نداریم
ما صاف دلانیم و ز کَس کینه نداریم
گر شهر پر از فتنه و ما باهمه یاریم


مولانا


پــ نــ:
درویش بودنم جالبه...