شلیک از پارک فراواقعی

هیچوقت به ما اعتماد نکن.

ما فقط انسانیم. بالاخره یکجا ناامبدت می کنیم.

/west world


پــ نــ:
این سریال رو دنبال می کنید؟ اگه نمی کنید پیشنهادش می کنم فوق العاده بالاخره کار یه نولانه!
یک بار دربارش یه پست می نویسم