ماتیلدا: «زندگی همیشه اینقدر سخته، یا فقط وقتی بچه‏ای اینطوریه؟»
لئون: «همیشه اینطوریه.»

فیلم لئون

/دیالوگ های ماندگار