هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم !


پــ نــ:
چقدر مبتلا به!!!