شب عید قربان دوستم بهم پیامک داد:


بله دیگه خودتون موج نمک ایشون رو می بینید.
بقیه پیام هاش دیگه قابلیت پخش نداره :/
ولی جدا از این حرفا اگه از این دوستادارید که یه عالم دیگه داره خوش به حالتون.
پــ نــ:
عید قربان پساپس و عید غدیر پیشاپیش مبارک!